DE MENS ACHTER DE FUNCTIE

Coaching

Binnen de brandweer vindt er veel ontwikkeling plaats. Regionaliseringen met verstrekkende gevolgen, cultuuromslag en de ontwikkelingen van het brandweeronderwijs. Binnen deze veranderingen kan coaching helpen om de processen en ontwikkelingen te begeleiden of te initiëren. Een partner die inhoudelijke kennis van de organisatie heeft kan een groot verschil maken.

THE PERSON BEHIND THE JOB

Coaching

When we are talking about the organization, innovation, development or education, the person behind the job makes all the difference. For teams, instructors, teachers and your staff members. A coach who knows the world of firefighting by own experience and is educated to be a certified Master coach. Which development do you want to realize?

CFBT Coach nodig?

Wilt u een CFBT Coach inschakelen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

HET COACHEN VAN

Instructeurs en docenten

De tijden veranderen. Cursisten zijn steeds vaker zelf verantwoordelijk voor het leerproces. Actie-leren wordt het ook wel genoemd. Ervaren en ontdekken tijdens de contactmomenten. Niet meer enkel uitvoeren wat er van je gevraagd wordt, maar meerdere mogelijkheden onderzoeken. Ontdekken welke methode het meest effectief is in de gegeven situatie. Dit vraag een nieuwe leerhouding van cursisten, maar direct ook van de instructeurs en docenten.

Hoewel brandweer instructeurs en docenten vaak goed worden opgeleid qua didactische werkvormen en achterliggende theorie, wordt er een stuk overgeslagen. Wat is jouw rol en houding als instructeur in een groep? Op welke manier maak je echt contact met de groep? Hoe activeer je cursisten of deelnemers om die verantwoordelijkheid te nemen voor het leerproces? Op welke wijze optimaliseer je het te behalen leerrendement uit het actie-leren. Hoe begeleidt je groepen in een proces van ervaren en onderzoeken? En hoe ga je om met weerstand?

De ontwikkeling van de instructeurs en docenten kan begeleidt worden door een professioneel coach die beschikt over een inhoudelijke achtergrond bij de brandweer.

ONDERSTEUNING BIJ

PLOEGEN EN TEAMS

Binnen de brandweer gebeurt er veel. Er vinden regionaliseringen plaats, wat vaak direct invloed heeft op het functioneren van de medewerkers. Er worden andere werkzaamheden verwacht, een andere werkhouding en een nieuwe blik op de toekomst. Zeker vanuit de oude brandweercultuur kan dit op uitdagingen uitdraaien.

Ouderwetse normen, waarden en gewoonten binnen korpsen kunnen bijdragen aan de stagnering van de ontwikkeling van het korps. Hierbij beïnvloedt het ook direct de mogelijkheden van het korps om zich te vormen naar een maatschappij die verandert en andere dingen vraagt. Op deze momenten kan het zeer helpend zijn een coach in te schakelen die mensen individueel kan begeleiden of teams kan begeleiden naar een betere samenwerking en een andere werkhouding.

Door een coach van CFBT binnen te halen, haalt u een professional binnen, die zelf repressieve ervaring heeft binnen de brandweer. Dit maakt dat de coach makkelijk aansluiting vindt binnen de korpsen en “hun” taal spreekt. Vanuit deze verbinding kunnen er sneller resultaten worden behaald.

PROFESSIONEEL OPGELEIDE

Coach CFBT

CFBT maakt gebruik van professioneel opgeleide coaches. Deze heeft naast repressieve en vakbekwaamheid ervaring binnen de brandweer, zichzelf ontwikkeld tot NLP Master Coach. De coach werkt zelf nog binnen het vakgebied als trainer en instructeur. Deze ervaring wordt gecombineerd met trainen binnen andere veiligheidsdiensten (justitie), waardoor er een brede blik aanwezig is op samenwerking, individuele- en teamontwikkeling en diverse coaching mogelijkheden binnen overheidsinstanties.

De coach is door de externe rol een veilige gesprekspartner voor uw medewerkers. Daarnaast blijkt in de praktijk dat een externe coach een goed overall beeld terug kan geven aan het management over de benodigde stappen en ontwikkeling. Naast een coach, haalt u direct een onafhankelijk blik binnen op de coachvraag.

CFBT-NL B.V.
Broekboomstraat 5
7131 DT Lichtenvoorde
The Netherlands

+31 (0)85 1301797
info@cfbt-nl.com
www.cfbt-nl.com

CFBT-NL B.V.
Broekboomstraat 5
7131 DT Lichtenvoorde
The Netherlands

Bel of mail ons

+31 (0)85 1301797
info@cfbt-nl.com