De Attack-Cell is inmiddels al 10 jaar lang een begrip binnen de CFBT opleidingen. Vele instructeurs verreikten hun kennis en vaardigheden en brachten dit verder in haar regio’s. In de laatste jaren is er door heel veel mensen voor en achter de schermen hard gewerkt om de kennis binnen de brandweer structuur te geven. Het bekendste product hiervan zijn de basisprincipes voor brandbestrijding waaraan, vanuit CFBT-NL, is meegewerkt en deze worden dan ook van harte onderschreven.

Dat deze basisprincipes voor brandbestrijding invloed hebben op de Attack-Cell opleiding mag duidelijk zijn. Een omslag in het denken, waarbij de Attack-Cell nu duidelijk in het kwadrant offensief binnen is te plaatsen. Deze oefeningen zullen daarom altijd in het teken staan van: de locatie van de brand is bekend en we hebben voldoende koelend vermogen bij ons om de brand te bestrijden.

Maar er is meer, de Attack-Cell opleiding is weer geheel terug onder de vlag van CFBT-NL. Redenen genoeg voor CFBT-NL om de gehele Attack-Cell opleiding op vorm en inhoud te verfrissen. De ballast eruit gehaald en is de theorie volledig in lijn met de basisprincipes voor brandbestrijding en manschap A 2.0 gezet. Omdat de Attack-Cell opleiding aansluit op manschap niveau is de theorie brandfysica uit deze opleiding gehaald. Hiermee laten we de level 1 en 2 instructeur achter ons laten is het vanaf heden de instructeur ATTACK-CELL geworden.

Met alle aanpassingen is nu gekozen om de Attack-Cell opleiding af te ronden in 6 dagen. Hierin worden naast de theorie alle 6 verschillende praktijkoefeningen in de AttackCell aangeleerd.

Om de bestaande instructeurs uit level 1 en 2 bij te scholen naar de nieuwe instructeur ATTACK-CELL is gekozen om op niveau bij te scholen. Zo worden de bestaande level 1 instructeurs in 3 dagen (24 lesuren) bijgeschoold en de bestaande level 2 instructeurs in 2 dagen (14 lesuren). Hiermee zetten we de Attack-Cell gelijk met de landelijke ontwikkelingen voor vakbekwaam zijn in de techniek van de binneninzet. Alle bijgeschoolde instructeurs komen ook in het bezit van een instructeursmap met alle info die in de opleiding wordt gebruikt. Dit inclusief de geheel vernieuwde oefenbeschrijvingen.