Use your skills,
to beat the game!

 

Opleiden enĀ trainen staan allemaal in het teken van kennis verrijking. Omdat leren anders kan, hebben wij het SkillslabĀ basisprincipes brandbestrijding ontwikkeld. Op basis van een Escaperoom wordt in teamverband deĀ puzzel opgelost. Bij dezeĀ escape met thema Ā basisprincipes wordt de uitdaging aangegaan om eerst binnen te komen.Ā 

In dit leerproces is de instructeur de belangrijkste schakel in het feedback gesprek. Leren door bewustwording zorgt voor automatiseren van datgene wat je eigenlijk al weet.

Ons aanbod aan Skillslabs

Een try-out of meer informatie?
Neem contact met ons op!

 

Het Skillslab basisprincipes brandbestrijding levert veel meer op dan het automatiseren van de noodzakelijke skills in de basisprincipes. Een leeruitkomst op het gebied van bewustzijn maakt elke medewerker duidelijk hoe belangrijk de eigen rol is in communicatie, samenwerken en handelen.

 

info@cfbt-nl.com

 


    document.getElementById( "ak_js_1" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );

    Ā© 2024 CFBT-NL   privacyverklaring | algemene voorwaarden